Jubiläumsturnier Feldgasse Judenburg

Rang 4 für Wölzertal 1 und Rang 9 für Wölzertal 2.
Hubert und Hary, Wölzertal 1, Rang 4
Albert und Thomas, Wölzertal 2, Rang 9